2018/19 PODRUŽNIČNE ŠOLE LEŠE, HOLMEC IN ŠENTANEL – DELOVNI ZVEZKI IN UČBENIKI

PODRUŽNIČNA ŠOLA LEŠE

1.     RAZRED 2.     RAZRED 3. RAZRED 4. RAZRED 5. RAZRED

LILI IN BINE 1, komplet A (samostojna delovna zvezka MAT, SLO +

1. del delovnega zvezka za opismenjevanje + koda za LILIBI in prilogami)

EAN: 3831075928008

 

RAČUNAM Z LILI IN BINETOM 1  vadnica za matematiko

EAN: 9789612717056

LILI IN BINE 2, komplet C (samostojna delovna zvezka MAT, SLO + koda za LILIBI in prilogo)

EAN: 3831075928459

 

Delovni zvezek za opismenjevanje 2. del

EAN: 3831075927940

Samostojni delovni zvezek za SPO

EAN: 9789612716363

RAČUNAM Z LILI IN BINETOM 2 vadnica za matematiko

EAN: 3831075925625

LILI IN BINE 3, komplet C (samostojna delovna zvezka MAT, SLO + koda za LILIBI in prilogo)

EAN: 3831075928497

 

 

 

 

Samostojni delovni zvezek za SPO

EAN: 3831075925687

RAČUNAM Z LILI IN BINETOM 3 vadnica za matematiko

EAN: 3831075927445

UČBENIKI

·                     Golob B., Honzak M., Kordigel M., Saksida I.: BERILO 4, RAZŠIRI ROKE, Mladinska knjiga Založba,  (EAN: 9789610108320)

·                     T. Mraz Novak, J. Lango: RADOVEDNIH PET, Glasbena umetnost 4, učbenik za glasbeno umetnost 4, Rokus Klett, (EAN: 9789612713225)

·                     M. Umek, O. Janša Zorn: DRUŽBA IN JAZ 1, učbenik za  družbo 4, Modrijan (prenovljena izdaja)

·                     A. Štucin, M. Slevec, P. Mežnar: RADOVEDNIH PET,  Naravoslovje in tehnika 4, Rokus Klett (EAN: 9789612713201)

·                     H.Puchta: SUPER MINDS 1. Rokus Klett,2016 (9780521148559)

UČBENIKI

·                     RADOVEDNIH 5, Berilo 5, Rokus, (EAN: 3831075925731)

·                     A. Štucin, Grašič Slevec M., Mežnar P., RADOVEDNIH PET, Naravoslovje in tehnika 5, Učbenik za naravoslovje in tehniko 5, Rokus,(EAN: 3831075927032)

·                     T. Mraz Novak, P. Brdnik Juhart: Radovednih pet 5, učbenik za glasbo (EAN 6837)

·                     M. Umek, J. Zorn.: DRUŽBA IN JAZ 2, učbenik za družbo, Modrijan, (prenovljeno)

·                     G. Torkar, P. Bratož: GOSPODINJSTVO 5, učbenik, Rokus

SUPER MINDS 2, Rokus Klett

 

ŠOLSKE POTREBŠČINE:

zvezek A4 brezčrtni, zvezek B5 velik karo,  zvezek B5 črtast, beležka, peresnica, 2 svinčnika, barvice, flomastri, šilček, radirka, mala šablona, kolaž papir, čopiči, vodene barvice, plastelin, voščenke, lepilo, škarje, športna oprema, šolski copati, šolska torba

 

ŠOLSKE POTREBŠČINE:

dva zvezka A4 leva polovica gladka, desna polovica latajn; zvezek A4 veliki karo, zvezek B5 črtast , zvezek B5 brezčrtni, zvezek B5 črtast z vmesno črto, beležka, peresnica, 2 svinčnika, barvice, flomastri, šilček, radirka, mala šablona, kolaž papir, čopiči, vodene barvice, plastelin, voščenke, lepilo, škarje, športna oprema, šolski copati, šolska torba

ŠOLSKE POTREBŠČINE

zvezek A4 črtast latajn,  zvezek A4 veliki karo, zvezek A4 črtast latajn, zvezek A4 brezčrtni, zvezek A4 leva polovica gladka, desna polovica latajn, beležka, peresnica, 2 svinčnika, nalivno pero, barvice, flomastri, šilček, radirka, mala šablona, kolaž papir, čopiči, vodene barvice, plastelin, voščenke, lepilo, škarje, športna oprema, šolski copati, šolska torba

DELOVNI ZVEZKI  IN GRADIVA

·          S. Osterman , N. Potočnik: SLOVENŠČINA 4, 1. del, samostojni delovni zvezek za slovenski jezik v 4. Razredu + koda UČIMse.com ,  Mladinska knjiga Založba (EAN: 9789610108061)

·          S. Osterman , N. Potočnik : SLOVENŠČINA 4, 2. del, samostojni delovni zvezek za slovenski jezik v 4. razredu,  Mladinska knjiga Založba (EAN: 9789610113201)

·          M. Rugelj, T.Bogataj T, T. Drašler, L. Kozarski, K. Leban : MATEMATIKA 4, 1. del, samostojni delovni zvezek za matematiko v 4. razredu osnovne šole (s kodo www.ucimse.com), Mladinska knjiga Založba, (EAN: 9789610143611)

·          M. Rugelj, T. Bogataj, T. Drašler, L. Kozarski, K. Leban : MATEMATIKA 4, 2. del, samostojni delovni zvezek za matematiko v 4. razredu osnovne šole, Mladinska knjiga Založba, (EAN: 9789610143628)

·          SUPER MINDS 1, delovni zvezek za angleščino (9781107482951)

·          Florjančič, Zajc: NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 4, univerzalno gradivo, IZOTECH

DELOVNI ZVEZKI IN GRADIVA

·                     M. Rugelj, T. Bogataj, T. Drašler, L. Kozarski, K. Leban : MATEMATIKA 5, 1. del, samostojni delovni zvezek za matematiko v 5. razredu osnovne šole (s kodo www.ucimse.com), Mladinska knjiga Založba, (EAN:9789610143635)

·                     M. Rugelj, T. Bogataj, T. Drašler, L. Kozarski, K. Leban: MATEMATIKA 5, 2. del, samostojni delovni zvezek za matematiko v 5. razredu osnovne šole, Mladinska knjiga Založba, (EAN:9789610143642)

·                     S. Osterman,  T. Petek: SLOVENŠČINA 5, 1. del, samostojni delovni zvezek za slovenski jezik v 5. razredu + koda UČIMse.com ,  Mladinska knjiga Založba (EAN: 9789610143505)

·                     S. Osterman,  T. Petek:  SLOVENŠČINA 5, 2. del, samostojni delovni zvezek za slovenski jezik v 5. razredu, Mladinska knjiga Založba (EAN: 9789610143703)

·                     SUPER MINDS 2, delovni zvezek, Rokus Klett (482975)

·                     Zemljevid Slovenije

 

ŠOLSKE POTREBŠČINE:

4 veliki zvezki – A4, črtni, 60 listni, 1 velik zvezek – A4, veliki karo (1 cm), 1 mapa – A4 z elastiko, 1 notni zvezek A4, risanka, risalni blok, kolaž papir, tempera barvice, voščenke, flumastri, barvice, paleta, čopiči 3 – okrogli št. 4, 10, ploščati št.14, velika šablona, geo trikotnik, šestilo, svinčnik, radirka, šilček, nalivnik, lepilo, škarje, športna oprema, šolski copati

ŠOLSKE POTREBŠČINE

4 veliki zvezki – A4, 1 velik zvezek – A4 veliki karo, mapa z elastiko, svinčnik, barvni svinčniki – barvice, flumastri, nalivno pero, geo trikotnik, šablona velika, radirka, šilček, šestilo, kolaž – barvni papir, komplet čopičev, tempera barvice, paleta, risalni blok, voščenke, škarje, lepilo, športna oprema, šolski copati

 

 

PODRUŽNIČNA ŠOLA HOLMEC

1.     RAZRED 2.     RAZRED 3.     RAZRED 4.     RAZRED 5.     RAZRED

Komplet A: samostojna DZ za MAT in SLO s kodo za LILIBI in prilogami + 1. del delovnega zvezka za opismenjevanje

EAN: 3831075928008

 

 

 

 

 

RAČUNAM Z LILI IN BINETOM 1 vadnica za matematiko

EAN: 9789612717056

Komplet C: samostojna DZ za MAT in SLO s kodo za LILIBI in prilogo 

EAN: 3831075928459

 

Delovni zvezek za opismenjevanje 2. del EAN: 3831075927940

 

Samostojni delovni zvezek za SPO

EAN: 9789612716363

 

RAČUNAM Z LILI IN BINETOM 2 vadnica za matematiko

EAN: 3831075925625

Komplet C: samostojna DZ za MAT in SLO s kodo za LILIBI in prilogo 

EAN: 3831075928497

 

 

 

 

 

Samostojni delovni zvezek za SPO

EAN: 3831075925687

 

RAČUNAM Z LILI IN BINETOM 3 vadnica za matematiko

EAN: 3831075927445

UČBENIKI

·                     Golob B., Honzak M., Kordigel M., Saksida I.: BERILO 4, RAZŠIRI ROKE, Mladinska knjiga Založba,  (EAN: 9789610108320)

·                     T. Mraz Novak, J. Lango: RADOVEDNIH PET, Glasbena umetnost 4, učbenik za glasbeno umetnost 4, Rokus Klett, (EAN: 9789612713225)

·                     M. Umek, O. Janša Zorn: DRUŽBA IN JAZ 1, učbenik za  družbo 4, Modrijan (prenovljena izdaja)

·                     A. Štucin, M. Slevec, P. Mežnar: RADOVEDNIH PET,  Naravoslovje in tehnika 4, Rokus Klett (EAN: 9789612713201)

·                     H.Puchta: SUPER MINDS 1. Rokus Klett,2016 (9780521148559)

UČBENIKI

·                     RADOVEDNIH 5, Berilo 5, Rokus, (EAN: 3831075925731)

·                     A. Štucin, Grašič Slevec M., Mežnar P., RADOVEDNIH PET, Naravoslovje in tehnika 5, Učbenik za naravoslovje in tehniko 5, Rokus,(EAN: 3831075927032)

·                     T. Mraz Novak, P. Brdnik Juhart: Radovednih pet 5, učbenik za glasbo (EAN 6837)

·                     M. Umek, J. Zorn.: DRUŽBA IN JAZ 2, učbenik za družbo, Modrijan, (prenovljeno)

·                     G. Torkar, P. Bratož: GOSPODINJSTVO 5, učbenik, Rokus

·                     SUPER MINDS 2, Rokus Klett

ŠOLSKE POTREBŠČINE:

zvezek A4 brezčrtni Lili in Bine, zvezek A4 velik karo Lili in Bine, zvezek B5 črtast Lili in Bine, beležka, peresnica, 2 svinčnika HB, barvice (ne debele), flomastri, šilček, radirka, mala šablona, kolaž papir, čopiči, vodene barvice, DAS masa, 2 risalna bloka, 2  risanki, voščenke, lepilo v stiku (3 kosi), škarje, športna oprema, šolski copati, vrečka za copate, vrečka za športno opremo, šolska torba.

ŠOLSKE POTREBŠČINE:

zvezek A4 brezčrtni Lili in Bine, zvezek A4 veliki karo Lili in Bine, zvezek A4 levo/BREZČRTNI – desno/ČRTASTI, zvezek B5 črtast Lili in Bine, zvezek B5 črtast z vmesno črto Lili in Bine, beležka, peresnica, 2 svinčnika HB, barvice (ne debele), flomastri, šilček, radirka, mala šablona, nalivno pero, rdeč kemični svinčnik, kolaž papir, čopiči, vodene barvice, DAS masa, 2 risalna bloka, 2 risanki, lepilo v stiku (3 kosi), škarje, športna oprema, šolski copati, vrečka za copate, vrečka za športno opremo, šolska torba.

 

ŠOLSKE POTREBŠČINE:

zvezek A4 brezčrtni Lili in Bine, zvezek A4 veliki karo Lili in Bine, 2 zvezka A4 levo/BREZČRTNI – desno/ČRTASTI, zvezek B5 črtast z vmesno črto Lili in Bine, zvezek A4 črtast z vmesno črto Lili in Bine, beležka, peresnica, 2 svinčnika HB, barvice (ne debele), flomastri, šilček, radirka, nalivno pero, rdeč kemični svinčnik, mala šablona, kolaž papir, čopiči, vodene barvice, DAS masa, 2 risalna bloka, 2 risanki, lepilo v stiku (3 kosi), škarje, športna oprema, šolski copati, vrečka za šolske copate, vrečka za športno opremo, šolska torba.

 

DELOVNI ZVEZKI  IN GRADIVA

·                     S. Osterman , N. Potočnik: SLOVENŠČINA 4, 1. del, samostojni delovni zvezek za slovenski jezik v 4. Razredu + koda UČIMse.com ,  Mladinska knjiga Založba (EAN: 9789610108061)

·                     S. Osterman , N. Potočnik : SLOVENŠČINA 4, 2. del, samostojni delovni zvezek za slovenski jezik v 4. razredu,  Mladinska knjiga Založba (EAN: 9789610113201)

·                     M. Rugelj, T.Bogataj T, T. Drašler, L. Kozarski, K. Leban : MATEMATIKA 4, 1. del, samostojni delovni zvezek za matematiko v 4. razredu osnovne šole (s kodo www.ucimse.com), Mladinska knjiga Založba, (EAN: 9789610143611)

·                     M. Rugelj, T. Bogataj, T. Drašler, L. Kozarski, K. Leban : MATEMATIKA 4, 2. del, samostojni delovni zvezek za matematiko v 4. razredu osnovne šole, Mladinska knjiga Založba, (EAN: 9789610143628)

·                     SUPER MINDS 1, delovni zvezek za angleščino (9781107482951)

·                    Florjančič, Zajc: NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 4, univerzalno gradivo, IZOTECH

DELOVNI ZVEZKI IN GRADIVA

·                    M. Rugelj, T. Bogataj, T. Drašler, L. Kozarski, K. Leban : MATEMATIKA 5, 1. del, samostojni delovni zvezek za matematiko v 5. razredu osnovne šole (s kodo www.ucimse.com), Mladinska knjiga Založba, (EAN:9789610143635)

·                    M. Rugelj, T. Bogataj, T. Drašler, L. Kozarski, K. Leban: MATEMATIKA 5, 2. del, samostojni delovni zvezek za matematiko v 5. razredu osnovne šole, Mladinska knjiga Založba, (EAN:9789610143642)

·                    S. Osterman,  T. Petek: SLOVENŠČINA 5, 1. del, samostojni delovni zvezek za slovenski jezik v 5. razredu + koda UČIMse.com ,  Mladinska knjiga Založba (EAN: 9789610143505)

·                    S. Osterman,  T. Petek:  SLOVENŠČINA 5, 2. del, samostojni delovni zvezek za slovenski jezik v 5. razredu, Mladinska knjiga Založba (EAN: 9789610143703)

·                    SUPER MINDS 2, delovni zvezek, Rokus Klett (482975)

·                    Umek, Janša Zorn: DRUŽBA 2, delovni zvezek,  EAN 9789612416324

·                    Zemljevid Slovenije

 

 

ŠOLSKE POTREBŠČINE:

4 veliki zvezki – A4, črtni, 60 listni, 1 velik zvezek – A4, veliki karo (1 cm), 1 mapa – A4 z elastiko, 1 notni zvezek A4, risanka, risalni blok, kolaž papir, tempera barvice, voščenke, flumastri, barvice, paleta, čopiči 3 – okrogli št. 4, 10, ploščati št.14, velika šablona, geo trikotnik, šestilo, svinčnik, radirka, šilček, nalivnik, lepilo, škarje, športna oprema, šolski copati

ŠOLSKE POTREBŠČINE

4 veliki zvezki – A4, 1 velik zvezek – A4 veliki karo, mapa z elastiko, svinčnik, barvni svinčniki – barvice, flumastri, nalivno pero, geo trikotnik, šablona velika, radirka, šilček, šestilo, kolaž – barvni papir, komplet čopičev, tempera barvice, paleta, risalni blok, voščenke, škarje, lepilo, športna oprema, šolski copati

 

 

 

PODRUŽNIČNA ŠOLA ŠENTANEL

1.     RAZRED 2.     RAZRED 3.     RAZRED 4.     RAZRED 5.     RAZRED

LILI IN BINE 1, komplet A (samostojna delovna zvezka MAT, SLO +

1. del delovnega zvezka za opismenjevanje + koda za LILIBI in prilogami)

EAN: 3831075928008

 

 

 

 

RAČUNAM Z LILI IN BINETOM 1  vadnica za matematiko

EAN: 9789612717056

LILI IN BINE 2, komplet C (samostojna delovna zvezka MAT, SLO + koda za LILIBI in prilogo)

EAN: 3831075928459

 

Delovni zvezek za opismenjevanje 2. del

EAN: 3831075927940

Samostojni delovni zvezek za SPO

EAN: 9789612716363

 

RAČUNAM Z LILI IN BINETOM 2 vadnica za matematiko

EAN: 3831075925625

LILI IN BINE 3, komplet C (samostojna delovna zvezka MAT, SLO + koda za LILIBI in prilogo)

EAN: 3831075928497

 

 

 

 

Samostojni delovni zvezek za SPO

EAN: 3831075925687

 

RAČUNAM Z LILI IN BINETOM 3 vadnica za matematiko

EAN: 3831075927445

UČBENIKI

·                     Golob B., Honzak M., Kordigel M., Saksida I.: BERILO 4, RAZŠIRI ROKE, Mladinska knjiga Založba,  (EAN: 9789610108320)

·                     T. Mraz Novak, J. Lango: RADOVEDNIH PET, Glasbena umetnost 4, učbenik za glasbeno umetnost 4, Rokus Klett, (EAN: 9789612713225)

·                     M. Umek, O. Janša Zorn: DRUŽBA IN JAZ 1, učbenik družbe 4, Modrijan (prenovljena izdaja)

·                     A. Štucin, M. Slevec, P. Mežnar: RADOVEDNIH PET,  Naravoslovje in tehnika 4, Rokus Klett (EAN: 9789612713201)

·                     H.Puchta: SUPER MINDS 1. Rokus Klett,2016 (9780521148559)

·

UČBENIKI

·          RADOVEDNIH 5, Berilo 5, Rokus, (EAN: 3831075925731)

·          A. Štucin, Grašič Slevec M., Mežnar P., RADOVEDNIH PET, Naravoslovje in tehnika 5, Učbenik za naravoslovje in tehniko 5, Rokus,(EAN: 3831075927032)

·          T. Mraz Novak, P. Brdnik Juhart: Radovednih pet 5, učbenik za glasbo (EAN 6837)

·          M. Umek, J. Zorn.: DRUŽBA IN JAZ 2, učbenik za družbo, Modrijan, (prenovljeno)

·          G. Torkar, P. Bratož: GOSPODINJSTVO 5, učbenik, Rokus

·          Super Minds 2, učebnik za angleščino, Rokus Klett

 

ŠOLSKE POTREBŠČINE:

Zvezki »LILI IN BINE« :

A4 – veliki karo, B5 – črtast zvezek,  A4 – brezčrtni zvezek, beležka, ovitki za zvezke, 2x risalni  blok, 2 risanki, barvice, flomastri, voščenke, kolaž  papir, lepilo, vodene  barvice, tempera barvice in paleta, čopiči (različni), peresnica (2 svinčnika HB, radirka, šilček), ravnilo mala šablona, škarjice, copati, vrečka za copate, telovadna oprema.

 

 

ŠOLSKE POTREBŠČINE:

Zvezki »LILI IN BINE« :

A4 – veliki karo, A4 – črtast zvezek z vmesno črto, A4 – črtast zvezek, A4 – črtast zvezek, beležka, ovitki za zvezke, 2x risalni  blok, 1 risanka, barvice, flomastri, voščenke, kolaž papir, lepilo, vodene barvice, čopiči (debel, srednji, tanek ploščat), peresnica ( 2 svinčnika HB, radirka, šilček), nalivno pero, rdeč kemični svinčnik,  ravnilo – mala šablona, škarje, plastelin, copati, vrečka za copate, telovadna oprema.

 

ŠOLSKE POTREBŠČINE:

Zvezki »LILI IN BINE« :

A4 – veliki karo, A4 – črtast zvezek z vmesno črto, A4 – črtast zvezek z vmesno črto,

A4 – črtast zvezek z vmesno črto, beležka, ovitki za zvezke, 2x risalni  blok, 1 risanka, barvice, flomastri, voščenke, kolaž  papir, lepilo, vodene  barvice, tempera barvice in paleta, čopiči (različni),  peresnica (nalivno pero, rdeč kemični svinčnik, 2 svinčnika HB, radirka, šilček), ravnilo mala šablona, ravnilo velika šablona, škarjice, copati, vrečka  za  copate, telovadna oprema.

 

DELOVNI ZVEZKI  IN GRADIVA

·                     S. Osterman , N. Potočnik: SLOVENŠČINA 4, 1. del, samostojni delovni zvezek za slovenski jezik v 4. Razredu + koda UČIMse.com ,  Mladinska knjiga Založba (EAN: 9789610108061)

·                     S. Osterman , N. Potočnik : SLOVENŠČINA 4, 2. del, samostojni delovni zvezek za slovenski jezik v 4. razredu,  Mladinska knjiga Založba (EAN: 9789610113201)

·                     M. Rugelj, T.Bogataj T, T. Drašler, L. Kozarski, K. Leban : MATEMATIKA 4, 1. del, samostojni delovni zvezek za matematiko v 4. razredu osnovne šole (s kodo www.ucimse.com), Mladinska knjiga Založba, (EAN: 9789610143611)

·                     M. Rugelj, T. Bogataj, T. Drašler, L. Kozarski, K. Leban : MATEMATIKA 4, 2. del, samostojni delovni zvezek za matematiko v 4. razredu osnovne šole, Mladinska knjiga Založba, (EAN: 9789610143628)

·                     SUPER MINDS 1, delovni zvezek za angleščino (9781107482951)

·                     Florjančič, Zajc: NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 4, univerzalno gradivo, IZOTECH  11

 

DELOVNI ZVEZKI IN GRADIVA

· M. Rugelj, T. Bogataj, T. Drašler, L. Kozarski, K. Leban : MATEMATIKA 5, 1. del, samostojni delovni zvezek za matematiko v 5. razredu osnovne šole (s kodo www.ucimse.com), Mladinska knjiga Založba, (EAN:9789610143635)

· M. Rugelj, T. Bogataj, T. Drašler, L. Kozarski, K. Leban: MATEMATIKA 5, 2. del, samostojni delovni zvezek za matematiko v 5. razredu osnovne šole, Mladinska knjiga Založba, (EAN:9789610143642)

· S. Osterman,  T. Petek: SLOVENŠČINA 5, 1. del, samostojni delovni zvezek za slovenski jezik v 5. razredu + koda UČIMse.com ,  Mladinska knjiga Založba (EAN: 9789610143505)

· S. Osterman,  T. Petek:  SLOVENŠČINA 5, 2. del, samostojni delovni zvezek za slovenski jezik v 5. razredu, Mladinska knjiga Založba (EAN: 9789610143703)

· SUPER MINDS 2, delovni zvezek za angleščino (EAN: 82975)

· Umek, Janša Zorn: DRUŽBA 2, delovni zvezek,  EAN 9789612416324

· Zemljevid Slovenije 6,90

 

 

ŠOLSKE POTREBŠČINE:

4 veliki zvezki – A4, črtni (60 listni), 1 velik zvezek – A4, veliki karo (1 cm), 1 mapa – A4 z elastiko, 1 notni zvezek A4, risanka, risalni blok, kolaž papir, tempera barvice, voščenke, flumastri, barvice, paleta, čopiči 3 – okrogli št. 4, 10, ploščati št.14, velika šablona, geo trikotnik, šestilo, svinčnik, radirka, šilček, nalivnik, lepilo, škarje, športna oprema, šolski copati.

 

ŠOLSKE POTREBŠČINE

4 veliki zvezki – A4, 1 velik zvezek – A4 veliki karo, mapa z elastiko, svinčnik, barvni svinčniki – barvice, flumastri, nalivno pero, geo trikotnik, šablona velika, radirka, šilček, šestilo, kolaž – barvni papir, komplet čopičev, tempera barvice, paleta, risalni blok, voščenke, škarje, lepilo, športna oprema, šolski copati.

 

 

Related Images:

(Skupno 198 obiskov, današnjih obiskov 1)